Pagina 1 van 1

Resolutie EU Parlement tegen kwik

BerichtGeplaatst: di maart 14, 2006 10:22 pm
door admin-amalgaam.be
De resolutie vraagt een radicalere aanpak van het kwikprobleem, oa:

    • Afbouw van kwik-export (±1000 ton/jaar) zo spoedig mogelijk en ten laatste tegen 2008
    • Onderzoek naar de impact van methylkwik in vaccins, met het oog op beperkingen of afschaffing.
    • Voorstellen tot beperking van gebruik van kwik in amalgaam-tandvullingen
Pieter

Resolutie EU Parlement tegen kwik

BerichtGeplaatst: vr maart 17, 2006 11:06 pm
door berg444
http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3? ... Y&LSTDOC=N

Via bovenstaande lange link lees je er meer over.

Dit geeft een beetje hoop maar
deadline van 2003 om een voorstel te doen over kwikbeleid is niet gehaald.
Wat zou de reden zijn dat ze het nu wel doen.

hier een stukje van de resolutie gepubliceerd op 14 maart 2006:


L. overwegende dat kwik in amalgaamvullingen de op één na grootste kwikvoorraad in de samenleving vormt; overwegende dat de belangrijkste bron van blootstelling aan kwik voor de meeste mensen in de geïndustrialiseerde landen de inhalering van kwik uit amalgaamvullingen is; overwegende dat vooral vanuit het oogpunt van de gezondheid naar blootstelling aan kwik uit amalgaamvullingen moet worden gekeken;

B. overwegende dat kwik moeilijk afbreekbaar is en in het milieu kan veranderen in methylkwik, de meest giftige vorm, die de placentabarrière en de bloed-hersen-barrière kan doorbreken en schade veroorzaken aan de zich ontwikkelende hersens,