NL
FR

Kwiktesten

Het opsporen van kwik in je lichaam en de interpretatie van de resultaten is niet eenvoudig. Moest dit met een gewoon bloedonderzoek kunnen dan was de controverse over amalgaam er niet.

We trachten in dit overzicht zoveel mogelijk kwiktesten te bespreken.
Meer gedetailleerde informatie vind je hier.

Heb je ervaring met deze testen of vragen of aanvullingen ? Meldt het op ons forum.


Online kwiktest visconsumptie, schaaldieren, zeewier
Als je bezorgd bent over kwik in vis, kun je een test doen via het internet (Eng.).
— Pieter

Zware metalen testkits
Er zijn diverse testkits op de markt (Econugenics®, Bio-Chelat®, ...) om zelf zware metalen in het speeksel of de urine te meten, maar ...
— Pieter

DMPS-test
Niet erg betrouwbare en gevaarlijke test die oraal, of nog slechter, intraveneus wordt toegediend. Deze stof bindt het kwik, waarna hoeveelheden in de urine kunnen vastgesteld worden.
— Pieter


Melisa test
Deze test meet enkel je immunologische gevoeligheid voor bepaalde metalen (bv. kwik), via de lymfocyten in het bloed. Speciale bloedtest met levende bloedcellen. Het geeft dus geen uitsluitsel over de aanwezigheid van kwik in je lichaam.
— Pieter

Speekseltest
Na een eerste analyse van het speeksel wordt een poos flink gekauwd. Dan volgt een tweede analyse van het speeksel.
— Pieter

Haartest
Haartesten moeten door een ervaren alternatieve arts beoordeeld worden, want het is niet eenvoudig. Hoe dichter bij de wortel het staal genomen wordt, hoe recenter het tijdstip waarop het resultaat slaat. Als het resultaat negatief is, ben je nog niet zeker dat je geen kwik hebt.
Ook gebruikt om het effect van de ontgiftingstechnieken op te volgen en voor het vaststellen van andere typische mineraaltekorten bij kwikvergiftiging, zoals magnesium en zink.
— Pieter

Urine-testen
Gewone urine-testen zijn onder normale omstandigheden niet geschikt voor kwik, omdat het kwik vooral door het lichaam wordt opgenomen of met de ontlasting wordt uitgescheiden.
— Pieter

Electro-acupunctuur-test, Vega-test
Met electro-acupunctuur of de eenvoudigere Vegatest kan enerzijds de toestand van organen gemeten worden: toxische belasting en allergische belasting. Anderzijds kan men je gevoeligheid voor allerhande stoffen meten, door de stof in het electrocircuit te plaatsen. Het is een combinatie van de klassieke acupunctuur met een electronisch toestel.
— PieterContact: forum of Webdesign: ROOSENS DESIGN © 2006

Nieuws:

X-stralen-onderzoek bij tandarts gevaar voor hersenen?
Volgens de Amerikaanse Tandartsenvereniging is het na onderzoek nog steeds niet duidelijk in hoeverre de x-stralen, gebruikt voor scanning van het gebit bij de tandarts, oorzaak kunnen zijn van hersentumoren.
FDA gaat mening amalgaam herzien
Eindelijk zou de Food & Drug Administration in de US opnieuw gaan onderzoeken of ze hun stelling misschien moeten herzien. Tot heden werd steevast beweerd dat amalgaam in de tandheelkunde kompleet onschadelijk is, ondanks decennia van bewijzen van schadelijkheid.


Bezoek onze sponsor:


Over deze website:

We willen informatie aanbieden, zodat iedereen voor zichzelf kan uitmaken of men het lichaam dagelijks wil blootstellen aan de mogelijke gevaren van zilveren amalgaamvullingen (bevatten ± 50% kwik!).

We proberen de informatie te beperken tot de essentie, zodat het overzichtelijk en begrijpelijk blijft voor iedereen. Dit zonder aanspraak op volledigheid. Voor wetenschappelijke details verwijzen we indien nodig naar andere bronnen.

Help mee om deze informatie te verspreiden:

Heb je een verhaal over amalgaam? Over het ontgiften van je lichaam? Vertel het op ons forum en je kan er anderen mee helpen. Stel al je vragen over amalgaam en aanverwante ook op het forum. Hoe meer mensen hun krachten bundelen, hoe beter voor ieders gezondheid en hoe sneller de overheid ooit eens maatregelen zal nemen om de bevolking hiervan te vrijwaren.


Gezonde boeken

Door deze of andere boeken via deze links te bestellen zorg je mee voor broodnodige steun aan de werking van amalgaam.be en het forum. Klik op een boek voor info of bestelling. Bedankt :-)

*****
Boek: Genees Tandbederf, van Ramiel Nagel
Regeneratie van de tanden op natuurlijke wijze!

Boek: Ongelooflijke lever- en galblaaszuivering

Boek: Bijwerkingen van medicijnen

Boek: Water voor je gezondheid

DISCLAIMER
Wij hebben geen enkele intentie om medisch advies te verstrekken. De informatie wordt enkel aangeboden om jezelf een objectief beeld te kunnen vormen. Wij wijzen dan ook elke verantwoordelijkheid af.

Van kindsbeen af worden we met allerlei giftige stoffen belaagd via amalgaam, vaccins, voeding en dranken, verzorgings-producten, onderhouds-producten, milieu. Daar komen dan nog diverse vormen van straling bij. Hoog tijd voor de alarmbel.

Vragen?
naar het forum

Sommigen worden wel oud, maar vertonen de meest uiteenlopende "ongeneeslijke" gezondheids-
mankementen, die dikwijls onverklaarbaar zijn en aan de "ouderdom" worden toegeschreven.