Feiten over amalgaam, kwik.
Bewezen feiten over amalgaam/kwik.

De wetenschap.
Kwik, zilvervullingen/amalgaam

Feit: Kwik is giftiger dan lood en arsenicum. Zou U uw tandarts toestaan, vullingen met lood in uw mond te plaatsen?

Feit: Kwik is het op Plutonium na giftigste element bekend op aarde.

Feit: De WHO gelooft dat er geen veilige hoeveelheid bestaat van kwik en dat het overgrote deel kwik in een menselijk lichaam, afkomstig is uit amalgaam-vullingen

Feit: De Federale EPA beschouwt kwik in het gebit zo giftig, dat het na verwijderd te zijn uit het gebit, behandeld moet worden als zwaar chemisch tafval.

Feit: De gemiddelde "zilvervulling" bevat 500.000 delen per miljoen kwik. Zoveel als een "gewone" thermometer bevat, hetgeen als biologisch rampzalig wordt beschouwd als de thermometer gebroken is.

Feit: De gemiddelde vulling bevat genoeg kwik, om een meer van 5 acre, chemisch te verontreinigen en het water onbruikmaar te maken voor zwemmen, drinken en vissen, volgens de EPA.

Feit: De kwik uit vullingen verdeelt zich door het hele lichaam en is alszodanig de grootste blootstelling aan kwik in het menselijk lichaam.

Feit: Kwik passeert de navelstreng en komt in de placenta, in de foetus en in de moedermelk.

Feit: Diverse psychologische gedragsveranderingen als gevolg van het blootstaan aan kwik uit de vullingen.

Feit: De ADA (American Dental Assosiation)(Note: Annelies) blijft het gebruik van kwik voorstaan, ondanks de wereldwijde beschikking over andere effectieve en goedkope alternatieven.

Een regelrecht feit is: dat kwik zo onvoorstelbaar giftig is, dat een enkele druppel kwik op de hand al dodelijk kan zijn.
Waarom moeten wij blijven bewijzen dat vergif, vergif is?
Het is een feit dat een ontzettend giftig element nog dagelijks in onze monden wordt geplaatst.

De wetenschap spreekt voor zich:
Het is wetenschappelijk vastgesteld:

1) dat de kwik in zilvervullingen constant dampen afgeven.
2) dat de kwikdamp wordt ingeademd en in het lichaam terecht komt.
3) dat hoe langer de de inademing duurt, hoe meer de opstapeling van kwik in het lichaam doorgaat.
4) dat er wetenschappelijk bewezen is door autopsie, dat er een verband is met het aantal amalgaam-vullingen en het gevonden kwik in de hersenen.
5) dat het opgenomen kwik uit de vullingen, veranderingen teweeg brengen in het centrale zenuwstelsel en de organen. Veranderingen die aanvankelijk niet duidelijk zijn.
6) dat kwik de vruchtbaarheid negatief beïnvloedt.

Eén van de beste inzichten betreffende kwik, het blootstaan aan amalgaam-(zilver) vullingen zijn de bewijzen van FASEB J.9:504-508 (1995) door Lordschieder, F:, Vimy, MJ, SDummers. AO.

Tevens vinden wij, dat de film van IOMT "The smoking gun" (op deze site te zien bij de video's - note: Annelies) een schokkende onthulling is over de dagelijkse kwikdampen uit amalgaam-vullingen.
In deze video is te zien dat een verwijderde tand, gevuld met amalgaam, onder een zgn. blacklight wordt gehouden.
De tand wordt opgewarmd en er wordt overheen gewreven zodat het op kauwen lijkt, waardoor duidelijk te zien is, dat er kwikdampen vrijkomen.

Bron: http://204.200.208.12/thescience.php

Maar er is meer:

In de twintiger jaren van deze eeuw kwam er een nieuwe golf van kritiek. De Duitse chemicus Stock noemde het gebruik van amalgaam in 1920 een misdaad tegen de mensheid, nadat hij had ontdekt dat zijn zorgwekkende gezondheid aan een kwikvergiftiging was te wijten.

Toch zijn tandartsen het spul blijven gebruiken, omdat amalgaam een stevig, makkelijk en goedkoop vulmiddel is. Maar met het uitbreken van ‘de derde amalgaamoorlog’ lijkt het einde van de monopoliepositie van amalgaam definitief in zicht. Ook al omdat er steeds betere en mooiere alternatieve vulmiddelen worden ontwikkeld. Zo bestaan er composietvullingen – ‘witte’ vullingen – die zijn gemaakt van kunsthars gemengd met glas of kwarts.

Een ander alternatief vulmiddel is glas-ionomeer, een soort cement, waarin fluoride is verwerkt. In Zweden wordt het gebruik van amalgaam met ingang van 1997 verboden, in Zwitserland heeft een vereniging van amalgaamslachtoffers subsidie gekregen van de overheid en ook in Duitsland is de vulstof in een kwaad daglicht komen te staan.

Het Duitse Bundesgesundheitsamt heeft vrouwen tussen veertien en veertig jaar aangeraden geen amalgaam meer in hun mond te nemen, omdat het de eventuele foetus kan beschadigen. Veel ongeruste Duitsers zijn hierop in actie gekomen. De grootste amalgaamproducent in Duitsland is inmiddels met de produktie gestopt uit angst voor schadeclaims.

Een Duitse tandarts won een rechtszaak tegen het ziekenfonds, omdat deze instantie de ‘onschuld’ van amalgaam niet kon bewijzen. In Japan vergoeden verzekeringen vrijwel alleen ‘witte’ vullingen. En ook in andere landen is amalgaam in opspraak geraakt. Wat zijn nu precies de nadelen van amalgaam? Tussen amalgaamvullingen kan in de mond een elektrisch circuit ontstaan.

De stroom maakt kwik-ionen vrij, die zich via het speeksel ophopen in delen van het bindweefsel, in de lever, de nieren, de hersenen en in de hartspier. Een zure omgeving stimuleert de stroom. Dus bij de consumptie van cafeïne, frisdranken en zure dressing komt meer kwik vrij. Verder komt er kwik vrij als er geen goede cementbodem onder de amalgaamvulling ligt.

Het kwik belandt dan via de wortel van de kies in het kaakweefsel, waarna het zich door het hele lichaam verspreidt via het weefselvocht. Bovendien vormt kwik onder invloed van bacteriën of gistschimmels methylkwik, dat nog veel giftiger is.

Tijdens het kauwen komt verder kwikdamp vrij die wordt ingeademd. Die kwikdamp komt via de longen in het bloed terecht. Onderzoeken hebben uitgewezen, dat na tien minuten kauwen op kauwgom de hoeveelheid kwikdamp in de mond vijftien tot meer dan vijftig maal zo hoog ligt als voor het kauwen.

Warm eten en drinken verhogen de hoeveelheid kwikdamp nog eens extra. Bij analyse van oude vullingen blijkt dat na zeven jaar de buitenkant van zo’n vulling de helft van het kwikgehalte heeft verloren. In de twintiger jaren van vorige eeuw kwam er een nieuwe golf van kritiek.
— Annelies