Metaalgrijze tandvullingen lekken giftig kwik!

De Gifbeker - elke dag een slokje

"Amalgaam", de zilvergrijze tandvullingen of "geplombeerde tanden" zijn niet zo onschuldig als sommige tandartsen je willen doen geloven. Ze bevatten 50% supergiftig kwik en dat is zowat de tweede giftigste stof op aarde!

Welkom bij de klokkenluiders van het miskende amalgaamgevaar.
Als je onverklaarbare gezondheidsproblemen hebt + amalgaamvullingen in je tanden, dan moet je deze site absoluut bestuderen. Vooral de video's. Het kan je leven veranderen.

Op deze website vind je informatie over het gevaar van de grijze amalgaam-tandvullingen, de symptomen van kwikvergiftiging, hoe je er vanaf komt met de hulp van een bio-tandarts en terug gezond kunt worden door ontgifting.

© iStockphoto

Na decennia van over en weer gediscussieer zou het echt wel algemeen bekend moeten zijn dat amalgaamvullingen wel degelijk ALTIJD schadelijk zijn. Er zijn nu al zoveel wetenschappelijke proeven gedaan die aantonen dat het kwik op drie wijzen in je lichaam komt:

1. Door het kauwen verdampt het kwik uit de vullingen en je ademt het in
2. Via je tandwortels dringt het door in je lichaam
3. Door het speeksel en voedsel dat door het kauwen kwik opneemt uit de vullingen

Toch blijven velen volhouden dat het niet wetenschappelijk bewezen is dat er kwik vrijkomt. Hoe komt het dat dit niet gewoon verboden is ? In sommige landen is het zo goed als verboden, alvast voor kinderen en zwangere moeders. Het Verbond van Vlaamse tandartsen bagatelliseert de gevaren van amalgaam en verklaart het als het beste tandvulmiddel.
Het probleem is dat de vergiftiging heel traag gaat, waardoor men dikwijls pas na jaren ziekteverschijnselen heeft, die meestal door de tandarts niet in verband gebracht worden met amalgaamvullingen. Bij de één bezwijkt het lichaam al wat vroeger of later dan bij de ander.

Slachtoffers genoeg intussen. Miljoenen mensen lopen met amalgaam in hun mond en weten niet dat het de oorzaak is van hun zware gezondheidsproblemen. Heel typisch is de chronische vermoeidheid (CVS) en ziekten van de hersenen (Alzheimer). Voor ieder wat wils, zie: symptomen. Het vernietigende kwik komt natuurlijk ook via andere wegen in ons lichaam (voeding, lucht, inentingen, ...).

Iemand die al onze video-links bekeken heeft, kan onmogelijk nog oprecht beweren dat amalgaamvullingen onschadelijk zijn. Ook de dokters, tandartsen, wetenschappers en journalisten! Je commentaar is welkom op ons forum.

Boek: Suiker en Amalgaam


De auteur baseert zijn visie op uitgebreid onderzoek, praktijkervaring, alarmerende rapporten en ontwikkelingen in binnen- en buitenland.
Dit boekje geeft een duidelijk en actueel beeld van genoemde problemen en geeft informatie over de nieuwste inzichten en mogelijkheden hieromtrent.

Door dit boek via deze link te bestellen zorg je mee voor broodnodige steun aan de werking van amalgaam.be. Klik op het boek voor info of bestelling. Bedankt :-)
by Pieter


De zon helpt kwik verwijderen
Recent onderzoek heeft aangetoond dat vitamine D, het hormoon welke in ons lichaam ontstaat door zonneschijn, het gehalte aan intracellulaire glutathion vermeerdert. Dit zorgt ervoor dat de hoeveelheid kwik vermindert, ook in de hersenen. Vitamine D heeft ook een invloed op de genen.
by Pieter

Amalgaam en Alzheimer
Een gemiddelde amalgaamvulling geeft zo'n 10 microgram kwik af per dag.
De belangrijkste bron van kwik in de hersenen van een volwassene is amalgaam tandvullingen.
De hersenen van Alzheimerpatiënten zijn gemiddeld 25% gekrompen en bevatten twee tot driemaal meer kwik dan gemiddeld.
by Pieter


Gedragsveranderingen bij tandartsen.
Beroepsmatig zijn tandartsen dagelijks blootgesteld aan kwik. Evenals de assistentes. Veel tandartsen blijven volhouden dat amalgaamvullingen veilig zijn. In hoeverre hebben de kwikdampen hun hersens aangetast?
by Annelies

Chemicus Dr. Alfred Stock ontdekte hoe veel collega's piekten op jonge leeftijd en daarna hard achteruit gingen.
Chemicus Alfred Stock (overleden in 1926), zelf belast met kwikvergiftiging door amalgaam, zag zijn collega's op jonge leeftijd pieken en daarna hard aftakelen.
Hij legde het verband tussen de werkzaamheden en amalgaam, dat toen pas kort geïntroduceerd was.
by Annelies

Ervaringen met kwik.
Zelfs de meest deskundige mensen op het gebied van kwik, hebben wel eens ongelukjes. Helaas, een paar druppeltjes op de hand is ten koste gegaan van het leven van een prominent Professor.
by Annelies

Feiten over amalgaam, kwik.
Bewezen feiten over amalgaam/kwik.
by Annelies

Kwik in relatie tot het Leaky Gut Syndrome (LGS) ofwel lekkedarmsyndroom.
LGS is een veel voorkomend symptoom bij kwikvergiftiging.
Minuscule kleine gaatjes in de darmen die narigheid veroorzaken, waaronder diarree.
by Annelies

Een wereldwijde ban tegen amalgaam-petitie
We staan niet alleen!
by Annelies

Het verdwijnen van amalgaam en de toekomst van composiet.
Dat amalgaam gaat verdwijnen, daar zijn zelfs de meeste tandartsen het over eens.
Composiet is de toekomst.
Echter, het plaatsen van composiet vergt een deskundige aanpak. Eén, die nog niet alle tandartsen onder de knie hebben, wat vervolgens kan leiden naar erge napijn na het plaatsen van composiet.
Hier het antwoord op de vraag, waar de napijn vandaan komt en hoe de tandarts dit kan corrigeren.
by Annelies

Kwik in medicijnen.
Hier vindt U een lijst met medicijnen die kwik bevatten.
by Annelies

Kwik in relatie tot gehoor-problemen.
Jazeker, ook dat is aangetoond.
by Annelies

Kwik gerelateerd aan nierproblemen.
Kwik komt terecht in de botten, de hersenen en de organen. Hier de onderzoeksresultaten van het effect van kwik op de nieren.
by Annelies

De neurologische effecten van kwik.
Ingeademde kwikdampen komen voor een groot deel terecht in de hersenen.
Kwik lost op lost in vetcellen en onze hersenen bestaan voor 60% uit vetcellen.
by Annelies

Kwik en antibiotica.
Hoe kwik de werking van antibiotica beïvloedt.
by Annelies

Wat is amalgaam ?
Miljoenen mensen hebben amalgaam in hun gebit. Bijna niemand staat daar verder bij stil, maar WAT is amalgaam eigenlijk?
by Annelies

Wat hebben de griepprik en Alzheimer te maken met kwik?
Dr. Hugh Fudenberg, 's werelds leidend immunogeneticus heeft daar het volgende op te zeggen:
by Annelies

Kwik uit amalgaam in het milieu.
Na en jaar lang onderzoek, tref ik steeds weer een bijzonder opmerkelijk feit.
by Annelies

De derde amalgaam-oorlog loopt op zijn einde!
De regulier kijk op het amalgaam-probleem.
Wat kunnen we hier nog aan toevoegen? Alles is hiermee gezegd!
Dr. Breiner haalt aan: Vraag je eens af, waarom wij discussieren over de vraag, of vergif, vergif is !
by Annelies

Standpunt van de Ned. Vereniging voor Biologische Tandartsen
Hier wordt scheikundig aangetoond, hoe kwik uit amalgaam het menselijk lichaam aantast.
by Annelies

Dr. Andrew Hall Cutler en zijn persoonlijke bevindingen.
Dr. Andrew Hall Cutler wordt geacht een prominent te zijn op het gebied van kwikvergiftiging uit eigen ervaring.
by Annelies

De psychologische gevolgen
We weten nu dat kwik het centraal-zenuwstelsel aantast.
Maar wat betekent dat in de praktijk?
Zie ook: De neurologische problemen van kwik.
by Annelies

Wat dokters je niet vertellen! Lynne Mc.Taggart
Heel veel mensen lopen rond met vullingen in hun gebit, maar weten niet, wat er in die vullingen zit!
by Annelies

Waarom wordt amalgaam nog steeds gebruikt?
Politiek spel of heeft de Farmacie hier een grote rol in ?
by Annelies

Ziek en er wordt nooit iets gevonden?
Ziek en er wordt nooit iets gevonden?
Ontstekingen, vermoeidheid, trillende handen, oogleden en benen, problemen met de darmen, allergisch, enz. enz.?
by Annelies

We zijn allemaal vergiftigd !
Het oude Romeinse Rijk, dat met zijn zo geduchte legioenen eeuwenlang Europa en Klein Azië in zijn greep hield, werd van binnenuit vernietigd, doordat een aristocratische elite het plots heel chic vond om uit loden bekers te drinken. Het lood had zodanig nefaste invloed op hun hersenfuncties, dat ze er tenslotte stapelgek van werden.
by Pieter

Kwik gevonden na autopsie op dood-geboren baby's en foetussen.
Kwik gevonden na autopsie op dood-geboren baby's en foetussen.
Onze kinderen en kleinkinderen krijgen nog steeds amalgaam in hun gebit.
by Pieter

Cartoons & zo
klik voor vergroting klik op de afbeelding
by Pieter

Wetenschappelijke bewijzen van amalgaam-schadelijkheid en conclusie.
Die vind je hier -> IAOMT download pdf (Engels)
by Pieter

Amalgaam, veilig of niet ? Gaan we het nu hebben over de vraag of vergif vergif is?
Artikel van Luc M. Bas, tandarts.
Uit Orthofyto - tijdschrift van VIOW, Vlaams Instituut voor Orthomoleculaire Wetenschappen ©
Download de PDF-file
by Pieter

Interview bio-tandarts
Exclusief voor amalgaam.be, een interview met een bio-tandarts waarin diverse amalgaam-gerelateerde onderwerpen aan bod komen.
Commentaar welkom op het forum.
by Pieter

Boeken over amalgaam & kwikvergiftiging

Vitaal zonder giftige vullingen (Roy Martina)
Niet meer in boekhandel.


Als tanden konden kiezen (Caffin M., Ankh-Hermes Uitg., 2001)


De giftige tijdbom (de schadelijke invloed van amalgaamvullingen op het menselijk lichaam, Sam Ziff)
by Pieter

Internationale maatregelen
In diverse landen worden maatregelen genomen om amalgaamgebruik te verminderen of te verbieden.
by Pieter

Hoe giftig is kwik ?
2 amalgaamvullingen zouden voldoende kwik bevatten om 1 persoon om het leven te brengen. crying
by Pieter


Content Management Powered by CuteNews

Nieuws 📡

Breaking: Totale amalgaam-ban in de EU 1-1-2025!
Het is zover. Het plaatsen van vergif in de mond van burgers via amalgaam-tandvullingen is voorbij, vanaf 1 januari 2025 in de hele EU. Maar het lijden is niet voorbij, want er zijn nog miljoenen mensen die met de giftige tandvullingen rondlopen en doodziek zijn. Zolang blijven onze amalgaam-site en tand-forum dus nog hard nodig.

Eindelijk de amalgaam-knoop doorhakken EU?
De Europese Commissie heeft eindelijk voorgesteld om tand-amalgaam vanaf 1 januari 2025 te verbieden. Dit omvat niet alleen het gebruik, maar ook de productie en export van amalgaam. Het Europees Parlement en de Raad moeten het voorstel nog wel ratificeren om het wet te laten worden. Gaat het er dan toch van komen? Na een strijd van meer dan honderd jaar door tegenstanders zoals wij.

VRT blijft giftige tandvullingen aanbevelen

Volgens het VRT journaal van 14 november 2019 is ongerustheid over amalgaam-tandvullingen overbodig. De bewering komt van het Verbond van Vlaamse Tandartsen. De discussie over de gevaren van amalgaam-vullingen is reeds meer dan 100 jaar oud. Intussen zijn de bewijzen dat er wel degelijk hypergiftig kwik in het lichaam komt, overweldigend.
X-stralen-onderzoek bij tandarts gevaar voor hersenen?
Volgens de Amerikaanse Tandartsenvereniging is het na onderzoek nog steeds niet duidelijk in hoeverre de x-stralen, gebruikt voor scanning van het gebit bij de tandarts, oorzaak kunnen zijn van hersentumoren.
FDA gaat mening amalgaam herzien
Eindelijk zou de Food & Drug Administration in de US opnieuw gaan onderzoeken of ze hun stelling misschien moeten herzien. Tot heden werd steevast beweerd dat amalgaam in de tandheelkunde kompleet onschadelijk is, ondanks decennia van bewijzen van schadelijkheid.

Gezonde boeken 📚

Door deze of andere boeken via deze links te bestellen zorg je mee voor broodnodige steun aan de werking van amalgaam.be en het forum. Klik op een boek voor info of bestelling. Bedankt :-)

Boek: Genees Tandbederf, van Ramiel Nagel Boek: Ongelooflijke lever- en galblaaszuivering Boek: Bijwerkingen van medicijnen

Over deze website

Dit is een initiatief van bezorgde burgers.

We willen informatie aanbieden, zodat iedereen voor zichzelf kan uitmaken of men het lichaam dagelijks wil blootstellen aan de mogelijke gevaren van zilveren amalgaamvullingen (bevatten ± 50% kwik!).

We proberen de informatie te beperken tot de essentie, zodat het overzichtelijk en begrijpelijk blijft voor iedereen. Dit zonder aanspraak op volledigheid. Voor wetenschappelijke details verwijzen we indien nodig naar andere bronnen.

Help mee om deze informatie te verspreiden:

Heb je een verhaal over amalgaam? Over het ontgiften van je lichaam? Vertel het op ons forum en je kan er anderen mee helpen. Stel al je vragen over amalgaam en aanverwante ook op het forum. Hoe meer mensen hun krachten bundelen, hoe beter voor ieders gezondheid en hoe sneller de overheid ooit eens maatregelen zal nemen om de bevolking hiervan te vrijwaren.

Bij voorkeur via het forum.
Per mail (niet copy-paste ivm spambots):
p i e t e r ७ amalgaam °be