Sanering

Natuurlijk is het best om je amalgaamvullingen (soms ook amalgaan genoemd) in principe zo vlug mogelijk te laten verwijderen. Maar het kan op verschillende manieren gebeuren, waarbij vrijkomend kwik dient vermeden te worden. Kwik verdampt al op kamertemperatuur.

Verwijderen

Met COFFERDAM biedt te weinig bescherming, omdat dit rubber lapje wel degelijk kwikdampen zou doorlaten, die je dan inademt.

Met de zogenaamde "CLEANUP" lijkt de veiligste methode, omdat dit een soort "stofzuiger" is die alle kwikdampen onmiddellijk wegzuigt. Een combinatie tussen de verschillende technieken geeft een voldoende resultaat. De bio-tandarts heeft hierin de meeste ervaring.

Ook de tandarts en assitente worden hierdoor gevrijwaard. Tandartsassistentes zouden gemiddeld 25% meer miskramen hebben door de kwikvergiftiging.

Algemeen mag men stellen dat men niet teveel verwijderingen tegelijk kan doen. Maximaal een drietal en niet meer dan een kwadrant per maand. Zo heeft je lichaam tijd om te ontgiften (met de supplementen e.d.). Maar dit dient individueel bepaald te worden door uw bio-tandarts, aangezien het zelfs soms beter zo snel mogelijk gebeurt.

Verdoving

Articaïne hydrochloride (zit in Ultracaïne verdovingsproduct) zou schadelijke stoffen bevatten die lang in je lichaam blijven. Bepaalde merken hebben echter zuivere verdovingsproducten, waardoor schade een zeldzaamheid wordt.

Alternatieve tandvullingen

Hier dient nog veel onderzoek te gebeuren, want ondanks de permanente verbeteringen zijn de alternatieve vullingen niet onomstreden.

Als je hierover aanvullende informatie of correcties hebt, laat het aub weten via het forum. Bedankt.


Glass Carbomer® vullingen
Glass Carbomer® Products introduceert nieuwe, duurzame, remineraliserende en eenvoudig aan te brengen vullingen en sealants met zeer kleine glasdeeltjes en fluorapatiet voor melk- en blijvende elementen.
by Pieter

Volkeramische vulling op zirkoniumbasis
Momenteel zou dit één van de meest biocompatibele vullingen zijn.
by Pieter

Denta-Chelat ®
Voor toevoeging aan spoelwater ter voorkoming van vergiftiging bij verwijdering van amalgaamvullingen.
by Pieter


Biocompatible vullingen
Vullingen die zo weinig mogelijk lichaamsvreemde stoffen bevatten zijn moeilijker te vinden. Bovendien zij ze meestel erg duur. Informeer vooraf over de terugbetalingsmodaliteiten.
by Pieter

Spoelwater
Het spoelwater dat je tandarts gebruikt kan best geen phenylalanine bevatten, want dat zou ook giftig zijn.
by Pieter


Glasionomeer
Glasionomeer is een tandkleurige cementvulling.
Vooral voor de zijkanten van de tand. Glasionomeer is minder sterk dan composiet.
Is in opkomst omdat het fluoride afgeeft, maar fluoride is omstreden.
Zou ook arsenicum en aluminium kunnen afgeven, dus meer objectief onderzoek is ook hier noodzakelijk.
by Pieter


Compomeer
Compomeer is een combinatie van composiet en glasionomeer
Wordt vooral gebruikt bij kleine reparaties en langs de randen van tandvlees.
Zou fluoride afgeven.
by Pieter


Inlays en Onlays (goud of porselein)
Inlay:
Sommige van de vijf kauwvlakken van de tand worden hiermee bedekt.

Onlay:
Het totale kauwvlak van de tand wordt hiermee bedekt
by Pieter

Composiet
composiet:
Veel gebruikte witte vulling, maar de monomeren zouden kankerverwekkend zijn en die worden bij het hardingsproces met blauw licht maar maximaal voor 80% omgezet in de onschadelijke polymeren.
Ook horen we signalen over zenuwschade en hormonenverstoring.
by Pieter

Content Management Powered by CuteNews

Nieuws 📡

Breaking: Totale amalgaam-ban in de EU 1-1-2025!
Het is zover. Het plaatsen van vergif in de mond van burgers via amalgaam-tandvullingen is voorbij, vanaf 1 januari 2025 in de hele EU. Maar het lijden is niet voorbij, want er zijn nog miljoenen mensen die met de giftige tandvullingen rondlopen en doodziek zijn. Zolang blijven onze amalgaam-site en tand-forum dus nog hard nodig.

Eindelijk de amalgaam-knoop doorhakken EU?
De Europese Commissie heeft eindelijk voorgesteld om tand-amalgaam vanaf 1 januari 2025 te verbieden. Dit omvat niet alleen het gebruik, maar ook de productie en export van amalgaam. Het Europees Parlement en de Raad moeten het voorstel nog wel ratificeren om het wet te laten worden. Gaat het er dan toch van komen? Na een strijd van meer dan honderd jaar door tegenstanders zoals wij.

VRT blijft giftige tandvullingen aanbevelen

Volgens het VRT journaal van 14 november 2019 is ongerustheid over amalgaam-tandvullingen overbodig. De bewering komt van het Verbond van Vlaamse Tandartsen. De discussie over de gevaren van amalgaam-vullingen is reeds meer dan 100 jaar oud. Intussen zijn de bewijzen dat er wel degelijk hypergiftig kwik in het lichaam komt, overweldigend.
X-stralen-onderzoek bij tandarts gevaar voor hersenen?
Volgens de Amerikaanse Tandartsenvereniging is het na onderzoek nog steeds niet duidelijk in hoeverre de x-stralen, gebruikt voor scanning van het gebit bij de tandarts, oorzaak kunnen zijn van hersentumoren.
FDA gaat mening amalgaam herzien
Eindelijk zou de Food & Drug Administration in de US opnieuw gaan onderzoeken of ze hun stelling misschien moeten herzien. Tot heden werd steevast beweerd dat amalgaam in de tandheelkunde kompleet onschadelijk is, ondanks decennia van bewijzen van schadelijkheid.

Gezonde boeken 📚

Door deze of andere boeken via deze links te bestellen zorg je mee voor broodnodige steun aan de werking van amalgaam.be en het forum. Klik op een boek voor info of bestelling. Bedankt :-)

Boek: Genees Tandbederf, van Ramiel Nagel Boek: Ongelooflijke lever- en galblaaszuivering Boek: Bijwerkingen van medicijnen

Over deze website

Dit is een initiatief van bezorgde burgers.

We willen informatie aanbieden, zodat iedereen voor zichzelf kan uitmaken of men het lichaam dagelijks wil blootstellen aan de mogelijke gevaren van zilveren amalgaamvullingen (bevatten ± 50% kwik!).

We proberen de informatie te beperken tot de essentie, zodat het overzichtelijk en begrijpelijk blijft voor iedereen. Dit zonder aanspraak op volledigheid. Voor wetenschappelijke details verwijzen we indien nodig naar andere bronnen.

Help mee om deze informatie te verspreiden:

Heb je een verhaal over amalgaam? Over het ontgiften van je lichaam? Vertel het op ons forum en je kan er anderen mee helpen. Stel al je vragen over amalgaam en aanverwante ook op het forum. Hoe meer mensen hun krachten bundelen, hoe beter voor ieders gezondheid en hoe sneller de overheid ooit eens maatregelen zal nemen om de bevolking hiervan te vrijwaren.

Bij voorkeur via het forum.
Per mail (niet copy-paste ivm spambots):
p i e t e r ७ amalgaam °be